PERSBERICHT 4 mei 2022

Stichting Music#MeToo
woensdag 4 mei 2022

Namens Stichting Music#MeToo kan ik als voorzitter de volgende mededeling doen. Onze Stichting heeft als doel om slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag (zoals seksueel misbruik en huiselijk geweld) een stem te geven om dit ongewenste gedrag tegen te gaan. Als Stichting hebben wij in de afgelopen jaren voor de strategie gekozen om op de achtergrond te opereren.

Onze Stichting zal op dinsdag 10 mei 2022 om 12:00 uur een video publiceren op onze website: www.musicmetoo.nl

De aanstaande video publicatie dient ter bevordering van het maatschappelijk debat over grensoverschrijdend gedrag naar aanleiding van The Voice affaire.

In de betreffende video zal onze Stichting met nieuwe onthullingen komen over The Voice affaire. In deze video wordt aandacht besteed aan onder meer de volgende personen: mevrouw Linda de Mol, de heer Johnny de Mol, mevrouw Shima Kaes, mevrouw Chantal Janzen, een spion uit Yvonne’s spionnenleger en een slachtoffer van (vermeend) seksueel misbruik.

Via deze weg wensen wij alle slachtoffers van The Voice affaire en van huiselijk geweld veel sterkte toe!

Stichting Music#MeToo

Voorzitter Nezha Guerrouj
Contact: [email protected]